6 anledningar bakom varför du inte får samma hälsoeffekt av aktivt arbete som av fysisk aktivitet - Skynda Långsamt

6 anledningar bakom varför du inte får samma hälsoeffekt av aktivt arbete som du får av en aktiv fritid

Du vet precis som jag vet att fysisk aktivitet är bra för din hälsa. Men det finns mer och mer stöd som tyder på att fysiskt aktivt arbete EJ är lika bra för hälsan som fysiskt aktiv fritid. Hur kommer det sig?

Den här texten baseras på en artikel som publicerades i "British Journal of Sports Medicine" 10 Augusti 2017

1.  Fysiskt aktivt arbete är för låg intensitet eller pågår under för lång tid för att förbättra din kardiovaskulära fitness. 
Förbättringar av kardiovaskulära funktioner kräver en högre intensitet, 60-80% av maximal aerob kapacitet, under korta tidsperioder. Medans en aktiv arbetsdag i genomsnitt ligger på 30-35% av kapaciteten under 8 timmar per dag. Denna förlängda aktivitet på en konstant nivå kan till och med sänka din kardiovaskulära förmåga.

2. Fysiskt aktivt arbete höjer din hjärtrytm över en 24t period
En förhöjd hjärtrytm över långa perioder är en oberoende faktor som ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar och dödlighet. 

3. Fysiskt aktivt arbete som inkluderar tunga lyft eller statiska ställningar ökar blodtrycket över en 24t period.
Att konstant genomföra muskelkontraktioner och hålla en statisk hållning förhöjer akut ditt blodtryck. En statisk hållning som är över längre tid kan även höja blodtrycket efter arbetstid. Kvarstående förhöjningar av blodtryck är en förhöjd risk av kardiovaskulära sjukdomar. Fysisk aktivitet på fritiden är generellt under kortare perioder och ger inte samma förhöjda blodtryck över tid. 

4. Fysiskt aktivt arbete genomförs ofta med otillräcklig återhämtning.
Långa perioder av fysisk aktivitet utan tillräcklig återhämtning är en riskfaktor för alla. Fysisk aktivitet på fritiden kan du däremot styra och förändra utifrån vilka förutsättningar du har för återhämtning. Denna möjlighet har du inte direkt vid fysiskt aktivit på arbete. Det ger samma symptom som överträning. Vilket betyder att du har tränat mer/hårdare än du har klarat av att återhämta dig ifrån. Det handlar alltså inte om för mycket fysisk aktivitet utan för lite återhämtning.

5. Fysiskt aktivt arbete utförs ofta med låg kontroll.
När du tränar eller utför annan fysisk aktivitet på fritiden så finns det ofta en tanke bakom ditt utförande. En teknik, en hållning, tanke bakom vila, tanke bakom vätskekontroll, värme, kyla m.m. Denna tanke är ofta frånvarande på arbetsplatser. Detta bland annat då det är jobbigt att tänka på allt detta dag efter dag i 7-12 timmar som är den normala arbetsbelastningen. Dessutom så finns det i många branscher yttre stressorer inom arbetet som ej går att kontrollera. Detta förhöjer risk för utmattning och skador.

6. Fysiskt aktivt arbete förhöjer nivåerna av inflammation i kroppen.
Markörer för inflammation ökar under fysisk aktivitet och fortsätter vara ökad tills kroppen har återhämtat sig. Hög fysisk aktivitet under arbete förhöjer dessa markörer över många timmar och ifall du som arbetar aktivt inte får ordentligt med återhämtning så ökar dina risker även här. Vilket skulle kunna leda till artros eller andra kardiovaskulära sjukdomar. 

Sammanfattning

Fysiskt aktivt arbete förhöjer risken för flera hälsoproblem. Det kan försämra din kardiovaskulära funktion och öka risken för sjukdomar. Det som är den gemensamma faktorn för dessa ökningar är bristen av återhämtning. Fysiskt aktivt arbete kräver en god förmåga att återhämta kroppen. Denna förmåga går att träna upp genom t.ex. träning, meditation, avslappning med mer. Det är viktigt att få god sömn om du har ett fysiskt aktivt arbete. 

Du kan läsa tidigare blogginlägg kring vikten av att få en god natts sömn. 
Enkla tips för bättre sömn

Relaterade inlägg
Inge relaterade inlägg.

Anders Björk

En hälsoälskande tekniknörd som är beteendevetare, Personlig tränare och kostrådgivare.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: